PL EN Twoje konto Załóż konto

Publikacje

Gotowe artykuły po uzyskaniu akceptacji streszczenia należy złożyć drogą elektroniczną w systemie czasopisma Combustion Engines:

www.editorialsystem.com/cen

poprzez założenie/zalogowanie się do konta i wybór opcji Conference Paper.

Artykuły, które otrzymają pozytywne recenzje, będą opublikowane w wydawanym przez PTNSS kwartalniku Combustion Engines (20 pkt MNiSW).

Wyróżniające się prace zostaną rekomendowane do specjalnego, kongresowego wydania czasopisma International Journal of Engine Research (IF = 2.382, 100 pkt MNiSW) 
 
Istnieje również możliwość publikacji w czasopiśmie Energies (IF = 2.702, 140 pkt MNISW) - obowiązuje opłata za publikację.