PL EN Twoje konto Załóż konto

Publikacje

Gotowe artykuły po uzyskaniu akceptacji streszczenia należy złożyć drogą elektroniczną w systemie czasopisma Combustion Engines:

www.editorialsystem.com/cen

poprzez założenie/zalogowanie się do konta i wybór opcji Research Paper lub Review Paper.

Artykuły, które otrzymają pozytywne recenzje, będą opublikowane w wydawanym przez PTNSS kwartalniku Combustion Engines (70 pkt MNiSW).