PL EN Twoje konto Załóż konto

Kontakt

SEKRETARIAT ORGANIZACYJNY KONGRESU:
 
Jerzy Merkisz – Przewodniczący
e-mail: jerzy.merkisz@put.poznan.pl
Zbigniew Sroka – Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych
e-mail: zbigniew.sroka@pwr.edu.pl
GSM: + 48 604 206 437
Anna Janicka – Wiceprzewodnicząca ds. organizacyjnych
e-mail: anna.janicka@pwr.edu.pl
GSM: + 48 604 280 438
Piotr Bielaczyc – Wiceprzewodniczący ds. uczestników zagranicznych
e-mail: piotr.bielaczyc@bosmal.com.pl
GSM + 48 698 637 991
 
Angelika Józefczak – Sekretarz ds. organizacyjnych (j. polski)
tel./GSM: + 48 71 340 79 18
Monika Andrych-Zalewska – Sekretarz ds. organizacyjnych (j. polski)
GSM: +48 507 712 576
Monika Magdziak-Tokłowicz – Sekretarz ds. organizacyjnych (j. polski/ j. angielski)
GSM: + 48 601 796 236
Adriana Włóka – Sekretarz ds. organizacyjnych (j. polski/ j. angielski/j. niemiecki)
tel./GSM: +48 71 347 79 18
e-mail: kongres.ptnss@pwr.edu.pl
 

SEKRETARIAT NAUKOWY KONGRESU:
Andrzej Kaźmierczak – Wiceprzewodniczący ds. naukowych
e-mail: andrzej.kazmierczak@pwr.edu.pl
GSM: + 48 604 562 985
 
Lech Sitnik – Wiceprzewodniczący ds. naukowych
e-mail: lech.sitnik@pwr.edu.pl
GSM: +48 601 793 142
 
Zdzisław Stelmasiak – Sekretarz ds. naukowych
e-mail: zstelmasiak@ath.bielsko.pl
GSM: + 48 504 436 994
Dariusz Pietras – Sekretarz ds. naukowych
e-mail: kongres_sce@ptnss.pl
GSM: + 48 602 195 384

 
SEKRETARIAT SESJI PRZEMYSŁOWYCH I WYSTAW:
Radosław Wróbel – Wiceprzewodniczący ds. wystaw
e-mail: radoslaw.wrobel@pwr.edu.pl
GSM: + 48 660 406 004
 
Maria Skrętowicz – Wiceprzewodnicząca ds. sesji przemysłowych
e-mail: maria.skretowicz@pwr.edu.pl
GSM: + 48 603 427 676
Andrzej Suchecki – Sekretarz ds. sesji przemysłowych i wystaw
e-mail: andrzej.suchecki@bosmal.com.pl
GSM: + 48 603 690 656
Jędrzej Matla – Sekretarz ds. sesji przemysłowych i wystaw
e-mail: jedrzej.matla@pwr.edu.pl
GSM: + 48 788 122 820
 

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
 
Kongres PTNSS 2023
Politechnika Wrocławska
Wydział Mechaniczny
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
 
www.kongres.ptnss.pl