PL EN Twoje konto Załóż konto

Płatności

Płatności:
 
Ostateczny termin opłaty uczestnictwa: 31 maja 2023

Wysokość opłat brutto:
– uczestnik  1500 PLN
– uczestnik (członek PTNSS)  1200 PLN
– doktoranci i studenci  900 PLN

Opłaty dodatkowe (tylko dla uczestników kongresu):
zgłoszenie każdego następnego artykułu  350 PLN

 
Wystawcy – lista dostępnych pakietów Opłatę za uczestnictwo w Kongresie należy wnosić na konto:
Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
60-965 Poznań, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
Bank: PEKAO S.A. 
PL 92 1240 6449 1111 0000 5290 4552
NIP: 547-19-73-578

W tytule przelewu należy wpisać:

w przypadku zgłoszenia uczestnictwa:

PTNSS KONGRES 2023, imię i nazwisko osoby, której dotyczy opłata oraz wysokość opłaty (w przypadku przelewu łącznego).

w przypadku przelewu za opłaty dodatkowe – konto j.w.

Dodatkowy artykuł, imię i nazwisko uczestnika kongresu oraz wysokość opłaty (w przypadku przelewu łącznego)

Koszt uczestnictwa w Kongresie nie obejmuje opłaty za hotel. Uczestnicy samodzielnie dokonują rezerwacji i opłaty hotelu.