PL EN Twoje konto Załóż konto

Płatności

Podstawą do dokonania płatności są poniższe dane oraz zgłoszenie na Kongres otrzymane drogą elektroniczną po wykonanu rejestracji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktury będą wystawione po otrzymaniu wpłaty za Kongres.


Koszt uczestnictwa w Kongresie obejmuje udział we wszystkich sesjach, materiały konferencyjne, możliwość zgłoszenia dwóch artykułów, obiady, uroczystą kolację.

Ostateczny termin opłaty uczestnictwa: 17 września 2021

Wysokość opłat brutto:
- uczestnik - 1100 PLN
- uczestnik (członek PTNSS) - 900 PLN
- doktoranci i studenci - 650 PLN
- osoba towarzysząca - 650* PLN
- wystawca - 800 PLN
* (dla osób towarzyszących opłata obejmuje obiady oraz uroczystą kolację)

Opłaty dodatkowe (tylko dla uczestników kongresu):
- zgłoszenie każdego następnego artykułu - 350 PLN
- dodatkowe materiały konferencyjne - 400 PLN
- miejsce wystawowe 300 PLN/m2 nettoOpłatę za uczestnictwo w Kongresie należy wnosić na konto:
Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
60-965 Poznań, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
Bank: PEKAO S.A. 
PL 92 1240 6449 1111 0000 5290 4552
NIP: 547-19-73-578

W tytule przelewu należy wpisać:

w przypadku zgłoszenia uczestnictwa:

PTNSS KONGRES 2021, imię i nazwisko osoby, której dotyczy opłata oraz wysokość opłaty (w przypadku przelewu łącznego).

w przypadku przelewu za opłaty dodatkowe – konto j.w.

Dodatkowy artykuł, imię i nazwisko uczestnika kongresu oraz wysokość opłaty (w przypadku przelewu łącznego)

Dodatkowe materiały konferencyjne, imię i nazwisko uczestnika kongresu oraz wysokość opłaty (w przypadku przelewu łącznego).
Koszt uczestnictwa w Kongresie nie obejmuje opłaty za hotel. Uczestnicy samodzielnie dokonują rezerwacji i opłaty hotelu.