PL EN Twoje konto Załóż konto

Partner medialny


 

Czasopismo Energies (IF 2.702; ISSN 1996-1073; CODEN: ENERGA), to czasopismo z otwartym dostępem, poświęcone badaniom naukowym, rozwojowi technologii, inżynierii oraz studiom w zakresie polityki i zarządzania, czasopismo wydawane jest co pół roku online przez MDPI. Od momentu powstania w 2008 roku, czasopismo jest indeksowane przez Science Citation Index Expanded (Web of Science), Ei Compendex, Scopus i inne bazy danych. Pierwszą decyzję autorzy otrzymują w ciągu 16,5 dnia od złożenia pracy; od akceptacji do publikacji średni czas oczekiwania to 3,5 dnia (mediana wartości dla prac opublikowanych w tym czasopiśmie w drugiej połowie 2020 r.).

Strona internetowa czasopisma: https://www.mdpi.com/journal/energies.