VII Kongres PTNSS - 27-29 Czerwiec 2017
PL EN Twoje konto Załóż konto

Płatności

Podstawą do dokonania płatności są poniższe dane oraz zgłoszenie na Kongres otrzymane drogą elektroniczną po wykonanu rejestracji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktury będą wystawione po otrzymaniu wpłaty za Kongres.


Koszt uczestnictwa w Kongresie obejmuje udział we wszystkich sesjach, materiały konferencyjne, obiady, uroczystą kolację i ognisko.

Ostateczny termin opłaty uczestnictwa: 31 maja 2017

Wysokość opłat:
- uczestnik - 1700 PLN
- uczestnik (członek PTNSS) - 1600 PLN
- doktoranci i studenci - 800 PLN
- osoba towarzysząca - 1100* PLN
- wystawca - 1100* PLN
* (dla osób towarzyszących i wystawców opłata obejmuje obiady, uroczystą kolację i ognisko)

Opłaty dodatkowe (tylko dla uczestników kongresu):
- zgłoszenie każdego następnego artykułu - 350 PLN
- dodatkowe materiały konferencyjne - 400 PLN
- miejsce wystawowe 250 PLN/m2 nettoOpłatę za uczestnictwo w Kongresie należy wnosić na konto:
Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
43-300 Bielsko-Biała, ul. Sarni Stok 93
Bank: PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała
PL 92 1240 6449 1111 0000 5290 4552
NIP: 547-19-73-578

z dopiskiem: PTNSS KONGRES 2017, imię i nazwisko osoby, której dotyczy opłata oraz wysokość opłaty – w przypadku przelewu łącznego.

Przelew za opłaty dodatkowe – konto j.w.
Tytułem: dodatkowy artykuł, imię i nazwisko uczestnika kongresu oraz wysokość opłaty  – w przypadku przelewu łącznego
lub
Tytułem: dodatkowe materiały konferencyjne, imię i nazwisko uczestnika kongresu oraz wysokość opłaty (w przypadku przelewu łącznego).
Koszt uczestnictwa w Kongresie nie obejmuje opłaty za hotel. Uczestnik samodzielnie dokonuje rezerwacji i opłaty hotelu.