PL EN Twoje konto Załóż konto

Lista zgłoszonych artykułów

Ocena emisji zanieczyszczeń spalin turbinowego silnika lotniczego w warunkach eksploatacji samolotu wielozadaniowego

Eksploatacji samolotu wielozadaniowego związana jest z dużą zmiennością warunków eksploatacyjnych silnika. Zmiany te związane są z wieloma czynnikami począwszy od częstej zmiany wysokości, zmiany prędkości, rodzajów manewrów wykonywanych przez pilota, charakteru misji itp. Zmiany te, w znacznej większości charakteryzują się dużą dynamiką, która przekłada się na stany dynamiczne eksploatacji turbinowego silnika lotniczego. Prowadzonych jest wiele prac badawczych, które ukierunkowane są na ocenę emisji zanieczyszczeń spalin ze wszystkich zastosowań silników spalinowych. Wiążą się one z próbami budowania testów badawczych na podstawie statystyk parametrów eksploatacyjnych. Obecnie szczególną uwagę poświęca się metodyce badań emisji zanieczyszczeń prowadzonych w warunkach rzeczywistych eksploatacji. W związku z tym, w artykule przedstawiono założenia i propozycję metody analizy ukierunkowanej na ocenę emisji zanieczyszczeń spalin silnika turbinowego eksploatowanego w warunkach lotu samolotu wielozadaniowego z wykorzystaniem wartości parametrów eksploatacyjnych zapisanych przez pokładowy rejestrator lotu.
Tematyka artykułu: Pomiary i kontrola emisji
Autor: Jarosław Markowski
Współautor(zy): Paweł Benedict, Piotr Wygonik, Piotr Długiewicz, Damian Olejniczak, Marcin Nowacki, Paweł Wirkowski