PL EN Twoje konto Załóż konto

Lista zgłoszonych artykułów

Ocena możliwości zasilania silnika o ZS mieszaninami jednolitego paliwa pola walki F-34/F-35 z biokomponentami

Streszczenie: Problemy zasilania silników pojazdów wojskowych narastają wraz ze wzrostem liczby pojazdów w armiach. Silniki tłokowe i turbinowe wykorzystują paliwa różniące się zakresem temperatury destylacji. Dodatkowym problemem przy zasilaniu współczesnych silników spalinowych jest konieczność stosowania biokomponentów, które mogą zmieniać właściwości paliw podstawowych i wpływać na pogorszenie przebiegu spalania. Dlatego też konieczne jest podejmowanie działań prowadzących do zbadania wpływu paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych na parametry pracy silników. Celem badań była ocena możliwości zasilania silników o zapłonie samoczynnym (wpływu na parametry użyteczne i skład) mieszaninami jednolitego pola walki F-34/F-35 z różnymi biokomponentami. Badania przeprowadzono podczas zasilania silnika sześcioma rodzajami paliwa: paliwem podstawowym jakim był olej napędowy, paliwem lotniczym o kodzie NATO F-34, mieszaninami paliw: F-34 i estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego oraz alkoholu etylowego. Badania wykonano w ustalonych warunkach pracy. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że parametry silnika o ZS z wysokociśnieniowym układem wtrysku, zasilanego paliwem F-34 i biokomponentami uległy pogorszeniu w stosunku do podstawowego paliwa, jakim był olej napędowy, co może mieć znaczenie przy wykorzystaniu tego rodzaju paliw w silnikach pojazdów wojskowych.
Tematyka artykułu: Paliwa alternatywne
Autor: Mirosław Karczewski
Współautor(zy):