PL EN Twoje konto Załóż konto

Lista zgłoszonych artykułów

Metoda oceny stanu technicznego silnika tłokowego napędzającego prądnicę synchroniczną

W artykule opisano nowatorską metodę oceny stanu technicznego czterosuwowych tłokowych silników o zapłonie samoczynnym napędzających prądnicę synchroniczną. Prezentowana metoda bazuje na analizie przebiegów czasowych napięcia międzyfazowego prądnicy synchronicznej. Ponadto przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań modelowych oraz empirycznych.
Tematyka artykułu: Badania, diagnostyka, trwałość i niezawodność silników
Autor: Marcin Zacharewicz
Współautor(zy): Tomasz Kniaziewicz