PL EN Twoje konto Załóż konto

Lista zgłoszonych artykułów

Emisja zanieczyszczeń z silników o zapłonie iskrowym zasilanych paliwami metanowymi

W artykule usystematyzowano paliwa metanowe stosowane do zasilania silników spalinowych oraz sposoby zasilania silników spalinowych tymi paliwami. Przedstawiono wyniki badań porównawczych emisji zanieczyszczeń z silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym i z silnika o zapłonie iskrowym zasilanego gazem ziemnym, będącego modyfikacją silnika o zapłonie samoczynnym. Badania emisji zanieczyszczeń wykonano dla testów odpowiadających samochodowemu zastosowania silnika, dla testu silnika napędzającego generator prądotwórczy a także dla testów specjalnych, opracowanych dla zastosowania silnika do napędu spycharki gąsienicowej w trybach pracy: z lemieszem i ze zrywakiem. Są to testy zarówno statyczne, jak i dynamiczne. Testy badawcze znacznie różniły się wartościami stanów pracy silnika, opisanych prędkością obrotową i momentem obrotowym, a także właściwościami dynamicznymi stanów pracy silników. Wyniki badań emisji zanieczyszczeń okazały się silnie wrażliwe na stany pracy silnika odpowiadające zastosowanym testom. Przedstawiono również wyniki badań emisji zanieczyszczeń z dużych 12-cylindrowych widlastych silników o zapłonie iskrowym do napędu agregatów prądotwórczych. Są to silniki zasilane paliwem biogazowym pracujące na mieszance ubogiej (o współczynniku nadmiaru powietrza równym 1,6). Porównano wyniki badań w dwóch rodzajach standardów badań w warunkach znamionowych: emisję jednostkową i masowe stężenie zanieczyszczeń. Stwierdzono ścisłą odpowiedniość analizowanych wyników badań.
Tematyka artykułu: Paliwa alternatywne
Autor: Zdzisław Chłopek
Współautor(zy): Jakub Lasocki Paulina Grzelak Izabela Samson-Bręk Dagna Zakrzewska