PL EN Twoje konto Załóż konto

Lista zgłoszonych artykułów

Statyczne tany pracy samochodowego silnika spalinowego w testach jezdnych pojazdu

W artykule przedstawiono wyniki badań statycznych stanów pracy samochodowego silnika o zapłonie samoczynnym w testach jezdnych: NEDC (New European Driving Cycle), RDE (Real Driving Emissions) oraz Malta, opracowanym na Politechnice Poznańskiej. Badania w testach NEDC i Malta przeprowadzano na stanowisku hamowni silnikowej w warunkach symulacji testów jezdnych, test RDE był realizowany w rzeczywistych warunkach ruchu samochodu osobowego. Stany pracy silnika są opisywane wielkościami fizycznymi: prędkością obrotową i momentem obrotowym. Wyznaczono dla każdego z testów zerowymiarowe charakterystyki wielkości opisujących stany pracy silnika: wartość średnią i średnie odchylenie standardowe oraz współczynnik zmienności. Wyznaczono również histogramy wielkości opisujących stany pracy silnika dla rozpatrywanych testów i warunków jazdy samochodu. Stwierdzono duże zróżnicowanie zerowymiarowych charakterystyk wielkości opisujących stany pracy silnika dla rozpatrywanych testów jezdnych i warunków jazdy samochodu.
Tematyka artykułu: Badania, diagnostyka, trwałość i niezawodność silników
Autor: Zdzisław Chłopek
Współautor(zy): Monika Andrych-Zalewska Jerzy Merkisz Jacek Pielecha