PL EN Twoje konto Załóż konto

Lista zgłoszonych artykułów

Charakterystyki emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych do celów centralnej bazy emisyjnej w Polsce

W Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym powstaje tzw. Centralna Baza Emisyjna obejmująca najważniejsze sektory emisji zanieczyszczeń z działalności antropogenicznej, w tym w pojazdów samochodowych. Natężenie emisji poszczególnych zanieczyszczeń ma charakter danych wejściowych do modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Wynikiem analizy modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń jest stężenie zanieczyszczeń rozprzestrzenionych w powietrzu atmosferycznym – imisja zanieczyszczeń. Imisja zanieczyszczeń w wybranym miejscu na obszarze Polski, uśredniona w ciągu roku kalendarzowego, stanowi miarę zagrożenia w danym miejscu. W celu wyznaczenia natężenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych jest konieczna znajomość natężenia ruchu pojazdów oraz emisja drogowa zanieczyszczeń zależna od charakteru ruchu pojazdów. Zadaniem przedstawionym w niniejszym artykule jest wyznaczanie charakterystyk emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych w zależności od charakteru ich ruchu. Jako wielkość opisującą charakter ruchu pojazdów przyjęto wartość średnią prędkości pojazdów. Charakterystyka emisji zanieczyszczeń z pojazdów jest to zatem zależność emisji drogowej zanieczyszczeń od prędkości średniej pojazdów. Charakterystyki wyznaczono dla skumulowanych kategorii pojazdów samochodowych: samochodów osobowych, lekkich samochodów ciężarowych (samochodów dostawczych) oraz samochodów ciężarowych i autobusów. Do wyznaczanie charakterystyk emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych wykorzystano wyniki inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych w Polsce w 2016 r.
Tematyka artykułu: Modelowanie i optymalizacja procesów w silnikach
Autor: Zdzisław Chłopek
Współautor(zy): Katarzyna Bebkiewicz Jakub Lasocki Krystian Szczepański Magdalena Zimakowska-Laskowska